Som majiteľ gastro prevádzky
Už sme tento rok dostali dosť rán.
Nevystavujte ma riziku znižovania tržieb.

Príspevok vo forme financií
na mňa môže mať takýto dopad.

kalendar

Podľa prieskumov by sa počet stravníkov v reštauráciách po zrušení lístkov významne znížil. Chcem, aby ste mi pomohli, nie oberali ma o tržby.

kalendar

Finančný príspevok môžu ľudia minúť aj v zahraničí a mimo gastro sektora. To na nás môže mať výrazný dopad predovšetkým v pohraničných oblastiach.

kalendar

Príjem mojej prevádzky mi pomáha zamestnávať a nezvyšovať zbytočne ceny obedového menu. Nechcem vyhadzovať ľudí a zmenšovať sa, ale rásť a zvyšovať tržby.

Názory odborníkov

Stravné lístky v digitálnej, elektronickej podobe,
majú takéto výhody:

Aplikácia v telefóne

Neustály prehľad o zostatku stravného

Dá sa zaplatiť presná čiastka

Nemôže mi na ňu siahnuť exekútor

Podporujem gastro prevádzky na Slovensku

Automatizované dobíjanie stravného, nemusím čakať na lístky

Sleduj nás cezFacebook